08385858

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vi följer Köplagen för företagskunder. För privatkunder följer vi Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Priser

Priserna på vår hemsida är angivna i lokal valuta (SEK, DKK, NOK eller EUR) inklusive moms.

Leverans

Kontrollera alltid er leverans noggrant. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta transportören och reklamera godset. Kontakta sedan Kamado SUMO och uppge order- eller fakturanummer samt transportörens reklamationsnummer. Alternativt felanmäl direkt på vår hemsida /support för mer information om åtgärd av er skadade försändelse.

Försäljning

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. För beställning gjord genom denna webshop, sker leverans endast inom Sverige. För leverans utom Sverige måste personlig kontakt etableras med oss på telefon eller via mail.

Ångerrätt 14 dagar

Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Kamado SUMO AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Kamado SUMO AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Summan för ditt varuvärde återbetalas. Avgifter förknippade med din beställning som frakter och betalningsavgift återbetalas ej. Tänk på att i våra priser är frakten inräknad, men vid utnyttjande av ångerrätt återbetalas ej de direkta fraktkostnaderna.

Reklamation

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Kamado SUMO AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av transportören och Kamado SUMO godkänt ytteremballage. Reklamationsärenden som inkommer till Kamado SUMO utan godkänt ytteremballage kan returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Produktansvar

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig, är vi betalningsansvariga. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till oss är du betalningsansvarig.