VILLKOR & GARANTI

Bra och viktiga saker att veta

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Vi följer Köplagen för företagskunder. För privatkunder följer vi Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

PRISER

Priserna på vår hemsida är angivna i lokal valuta (SEK, DKK, NOK eller EUR) inklusive moms.

FRAKT

Våra leveranser skickas framförallt med DHL och levererar direkt till leveransadressen. Leverans av grillar sker till tomtgräns.  Leverans av Paket upp till 20 kg skickas till närmaste DHL Service Point. Normal leveranstid är 3-5 dagar.

Det är fri frakt på samtliga grillar!

LEVERANS

Kontrollera alltid er leverans noggrant. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta transportören och reklamera godset. Kontakta sedan Kamado SUMO och uppge order- eller fakturanummer samt transportörens reklamationsnummer. Alternativt felanmäl direkt på vår hemsida /support för mer information om åtgärd av er skadade försändelse.

FÖRSÄLJNING

Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år. 

ÅNGERRÄTT 14 DAGAR

Inom EU har konsument  på sätt som lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Kamado SUMO AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Kamado SUMO AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Summan för ditt varuvärde återbetalas. Avgifter förknippade med din beställning som frakter och betalningsavgift återbetalas ej. Tänk på att i våra priser är frakten inräknad, men vid utnyttjande av ångerrätt återbetalas ej de direkta fraktkostnaderna.

REKLAMATION

I enlighet med lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Kamado SUMO AB inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av transportören och Kamado SUMO godkänt ytteremballage. Reklamationsärenden som inkommer till Kamado SUMO utan godkänt ytteremballage kan returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

PRODUKTANSVAR

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig, är vi betalningsansvariga. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till oss är du betalningsansvarig.

KAMADO SUMOS BEGRÄNSADE LIVSTIDSGARANTI

Garantin tillhandahålls endast till, och kan därför endast åberopas av, konsument-köpare som har köpt direkt från en återförsäljare som erkänns av Kamado Sumo eller från Kamado Sumo, och som använder Kamado Sumo för normalt hushållsbruk. Undantagna från garantin är därför konsumenter som köper eller köper från en tredje part som inte är erkänd av Kamado Sumo samt köpare och/eller köpare som kvalificerar sig som kommersiella och/eller intensiva användare såsom restauratörer, cateringfirma, slaktare, food trucks, matbloggare, mm.

Denna garanti täcker inte skador som orsakats av normalt slitage på produkten (till exempel repor, bucklor och flisor) eller förändringar i grillens utseende som inte påverkar dess prestanda. OBS! varans garanti kan inte överföras till andra ägare!

ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ GARANTI

Ett garantianspråk måste lämnas in av köparen till återförsäljaren där produkten är köpt. Återförsäljaren behöver vara en av Kamado Sumo godkänd återförsäljare. Den ursprungliga köparen är personen vars namn är noterat på kvittot och som har registrerat garantin. Kamado Sumo är berättigad att kräva ett giltig legitimationsbevis vid tveksamhet.

För att åberopa garantin behövs följande information och/eller dokument skickas skriftligen till återförsäljaren av produkten, som sedan levererar detta till Kamado Sumo:

 • Köparens namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kvitto med produkt, inköpsdatum och namn på återförsäljaren
 • En korrekt beskrivning av problemet, skadan eller den defekta delen
 • Bilder på problemet, skadan eller defekten
 • Serienummer (om det finns)

VILLKOR

 • Keramiska kroppen och komponenter
  Alla Kamado Sumos kamado modeller säljs med en begränsad livstidsgaranti för material- och tillverkningsfel på den keramiska kroppen (den keramiska basen och locket med skorsten) till den första köparen eller ägaren som köpte produkten från en auktoriserad återförsäljare och som sedan registrerat sin garanti enligt villkoren. På fire box och fire ring gäller livstids funktionsgaranti. Deflektorplattorna garanteras vara fria från material- och tillverkningsfel under en period av två (2) år. Denna garanti är giltig så länge som den ursprungliga köparen äger denna Kamado Sumo eller den komponent som garantin gäller, med undantag för andra komponenter av keramik, metall och trä som täcks av garanti enligt beskrivning nedan. Livstidsgaranti är avsedd att förstås som en period på 20 år.
 • Metallkomponenter
  Kamado Sumo garanterar att de viktigaste metalldelarna som används i denna Kamado Sumo grill är fria från material- och tillverkningsfel under en period av två (2) år. Kamado Sumo använder material som är beständiga mot rost och högtemperaturbeständig färg på samtliga metallytor. Trots det kan metallmaterial och skyddande beläggningar förlora sitt skydd om de repas eller används i en miljö där den utsätts för ämnen och omständigheter som Kamado Sumo inte råder över. Exempel på sådana ämnen som kan fräta på färg och metallbeläggningar är klor, industriella ångor, kemikalier, gödningsmedel, extrem fuktighet, bekämpningsmedel till gräsmattor eller salt i luften, t.ex. om man bor i närheten av ett hav. Därför täcker garantin för komponenter av metall, rostfritt stål och gjutjärn inte ROST, OXIDATION, BLEKNING eller andra SKÖNHETSFEL om de inte också resulterar i förlust av strukturell integritet eller att dessa komponenter går sönder.
 • Träkomponenter
  På trädelar som exempelvis sidobord och handtag ger vi en begränsad ett (1) års garanti till den ursprungliga köparen. Vi rekommenderar att man underhåller träkomponenterna regelbundet för att förlänga livslängden och behålla en fin finish. Garantin på träprodukter täcker inte normalt väderslitage eller sprickor om det inte samtidigt påverkar funktionen.
 • Termometer och packning
  I en fuktig miljö kan det uppstå kondens i termometern, även om kamadon skyddas av ett regnskydd och/eller ligger i skydd, som till exempel under tak eller skjul. Kondens i termometern omfattas därför inte av garantin såvida detta inte leder till en strukturell minskning av termometerns funktionalitet och/eller avläsning av temperaturen har blivit omöjlig. Packningarna och termometern täcks av en begränsad ett (1) års garanti som tilldelas den ursprungliga köparen.
 • Detta täcks inte av garantin
  Dessa garantier bygger på normalt och rimligt privat bruk och rimligt underhåll. Vid kommersiellt bruk och liknande användning gäller ett (1) års begränsad garanti. Garantin gäller inte några oavsiktliga eller tillfälliga skador eller brott, eller några skador som uppstår vid transport; tappande; felaktig montering; otillräckligt stöd; kommersiell användning; modifieringar; ändringar; försumlighet; missbruk; olämplig skötsel/underhåll; trafikfaror; normalt och rimligt slitage; eller naturkatastrofer. Garantin täcker inte repor, bucklor, kantstötning, krackelering, skönhetsfel eller mindre kosmetiska sprickor i den yttre lasyren som inte påverkar produktens prestanda.
 • Tillbehör
  Tillbehör till Kamado Sumo kommer med en garanti på 2 år, på produktion och tillverkarfel, såvida det inte gäller konsumentvaror vars livslängd rimligtvis är kortare än vad som anges ovan.
 • Förbrukningsprodukter
  Förbrukningsmaterial som träkol, rökved och rengöringsprodukter kommer inte med garanti.

MONTERING AV RESERVDEL

Köparen ansvarar för monteringen av den nya delen. Kamado Sumo tillhandahåller en korrekt instruktion för detta. Skador till följd av felaktig montering täcks inte av garantin. Kostnader till följd av montering på grund av till exempel anlitande av mekaniker, omfattas inte av garantin.

ÄNDRINGAR ELLER PÅVERKAN PÅ KAMADON

Skador till följd av ändringar i (inre och yttre delar av) kamadon, inklusive borrning av hål eller justering av delar, användning av andra delar i kamado annat än de ursprungligen inkluderade, och/eller användning av delar på annat sätt än avsedd av tillverkaren, är undantagen från garantin. Om sådana förändringar äger rum upphör den fullständiga garantin till Kamado Sumo att gälla.

ÖVERLÅTELSE AV GARANTI

Inom EU har konsument  på sätt som lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Kamado SUMO AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer Kamado SUMO AB debitera kunden för denna värdeminskning. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Summan för ditt varuvärde återbetalas. Avgifter förknippade med din beställning som frakter och betalningsavgift återbetalas ej. Tänk på att i våra priser är frakten inräknad, men vid utnyttjande av ångerrätt återbetalas ej de direkta fraktkostnaderna.

ÖVRIGT

Keramik är en naturprodukt som gör varje Kamado Sumo unik och det kan därför förekomma variationer i dess färg och struktur. Vid eventuellt utbyte av en komponent kan färg, struktur och/eller textur avvika, detta är inte ett produktions- eller tillverkningsfel. Inga rättigheter får därför härledas. Garantin omfattar uttryckligen inte att en kupol eller bas med identisk färg, struktur eller struktur tillhandahålls vid byte.

Kamado Sumo tar inte an ansvar vid fördröjning eller misslyckande att följa garantikrav, som har ursakats av oförutsedda händelser utanför Kamado Sumos kontroll.

Kamado Sumo ansvarar inte för leverans-, beställnings-, arbets- eller förpackningskostnader, export-/importavgifter, moms och andra avgifter eller skatter som uppkommer under garanti, service, reparation eller retur, såvida inte detta godkänns skriftligen av Kamado Sumo.

Kamado Sumo bär inte ansvar för fördröjningar eller garantiåtaganden i fall av oförutsedd händelse eller fall utanför Kamado Sumos kontroll. Detta inkluderar (men inte begränsar till) naturkatastrofer, brand, statliga restriktioner eller begränsningar, strejk, leveransfördröjningar eller materialbrist.

Kamado Sumo ansvarar uttryckligen inte för några andra garantier – klartutryckta eller underförstådda – inklusive underförstådda garantier om kommersiella egenskaper eller lämplighet för ett specifikt ändamål.

Denna garanti gäller inte och Kamado Sumo ansvarar inte för skador resulterade av fördröjning, stopp i driften, olägenheter eller för någon avsiktlig eller/och slumpmässig följdskada.

ÄNDRING AV GARANTIVILLKOR

Kamado Sumo tillhandahåller garantin utan förpliktelser och har rätt att ändra garantivillkoren när som helst efter eget bevåg. Garantivillkoren för Kamado Sumo som gäller vid tidpunkten för åberopande av garantin är de som kommer att gälla när garantin åberopas av en köpare. Dessa kan avvika från de garantivillkor som användes vid köpet av Kamado Sumon av köparen.